Leren vliegen

Opleiding tot Privaat Piloot (PPL)

Noordzee Vliegclub is een officiële ‘DTO’ wat de afkorting is van ‘Declared Training Organisation’. Kort samengevat wil dit zeggen dat wij aan de strengste voorwaarden voldoen om de opleiding PPL op een professionele manier aan te bieden, en zijn daarvoor officieel erkend door de Belgische luchtvaart autoriteiten. Een goede omkadering en persoonlijke opvolging zorgen ervoor dat wij een hoog slaagpercentage kunnen voorleggen.

De eerste stap is vaak onze infodag voor vele van onze student-piloten en piloot-leden. Daar kan je de cursussen al eens inkijken. Met instructeurs en/of piloten praten. En zelfs al eens de cockpit van onze toestellen bekijken en voelen. Dit jaar gaan ze door op:

Let wel: Op voorhand inschrijven is verplicht via info@nzvc.be

Wie kan de opleiding volgen?

In principe kan iedereen leren vliegen. Het vliegen met sportvliegtuigen in België wordt gereglementeerd door verschillende wetten, koninklijke en ministeriële besluiten. De gezagvoerder van het toestel is volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten terwijl het Belgisch Bestuur der Luchtvaart waakt over de correcte toepassing ervan.

Om de opleiding tot privaat piloot (PPL) te starten is er geen minimumleeftijd vastgelegd. Echter moet de kandidaat wel 17 jaar zijn om het praktijkexamen te mogen afleggen. In onze rijk gevulde geschiedenis kennen wij toch enkele piloten die op hun 17e verjaardag het praktijkexamen succesvol aflegden. Over een mooi verjaardagscadeau gesproken!

Men moet niet beschikken over een diploma om te kunnen starten. Een portie gezond verstand en motivatie zijn dé pijlers tot succes. Mits degelijke opvolging van de leerstof en voorbereiding van de volgende les, is het slagen voor het theorie-examen een haalbare kaart voor iedereen.

De kandidaat moet een medisch onderzoek ondergaan bij een door het Bestuur der Luchtvaart erkende dokter. Het zicht, gehoor, evenwicht, hart en bloed zijn de belangrijkste facetten van het onderzoek. Om vele twijfels weg te nemen: Een piloot mag een bril dragen! Heb je twijfels over je medische geschiktheid, dan is het aan te raden om vooraf een medische controle te laten uitvoeren.

De theoretische opleiding

De theoretische opleiding tot privaat piloot omvat in totaal 9 vakken. Hoewel de leerstof voor velen nieuw zal zijn, kan ze toch gemakkelijk aangeleerd worden. Men hoeft geen grote wiskundige te zijn, met een goede motivatie en gezond verstand kom je heel ver. Het didactisch materiaal ter beschikking in de club heeft een enorme toegevoegde waarde aan de opleiding.

Luchtvaartreglementering

In deze lessen bespreken we alle wetgeving in verband met het VFR-vliegen. Dit omvat onder andere de indeling van het luchtruim, de minimale vlieghoogtes, de visuele seinen die gebruikt worden, de luchtverkeersdiensten en het ontstaan van de reglementering.

Navigatie

Een zeer praktijkgericht vak! Kennis van de aardbol is de eerste stap, gevolgd door de verschillende navigatiekaarten die gebruikt worden in de luchtvaart. Verder leren we de invloed van de wind berekenen, de invloed hiervan op onze vluchttijd alsook leren we alles over de radionavigatie. Kortom omvat dit vak een groot stuk van de dagelijkse vluchtvoorbereiding.

Meteorologie

Het goed kunnen interpreteren en evalueren van de weersomstandigheden voor en tijdens de vlucht is zeer belangrijk. We leren hoe wolken ontstaan, waarom er mist kan optreden en hoe een onweerswolk gevormd wordt. Doorheen de cursus zullen we zien welk weer we kunnen verwachten in welke omstandigheden, dit aan de hand van de analyse van verschillende weerkaarten.

Radiocommunicatie

We vliegen in een zeer druk luchtruim, daarom hebben we voor elke vlucht verschillende klaringen nodig. De noodzakelijke radioprocedures om met de verkeersleiding te communiceren, aan de hand van het luchtvaartalfabet, komen aan bod in deze cursus. Verder bespreken we hoe we omgaan met noodsituaties over de radio en hoe radiogolven eigenlijk ontstaan en zich voortplanten.

Gewichts- en prestatieberekening

Voor elke vlucht dienen we verschillende zaken te controleren aangaande de gewichtsverdeling van het vliegtuig alsook de prestaties van het toestel in verschillende weersomstandigheden. We gaan de fundamentele berekeningstechnieken met betrekking tot het uitvoeren van een vlucht aanleren. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van het gewichtsbestek en het berekenen van de nodige startbaanlengte.

Kennis van het vliegtuig

Deze lessen behandelen alle technische aspecten van een sportvliegtuig. De structuur van de vliegtuigcel, de werking van de motor en de verschillende controleorganen worden hier uitvoerig in besproken.

Instrumenten

In dit vak wordt uitgelegd hoe de verschillende cockpitinstrumenten precies werken. Hoe weet een hoogtemeter hoe hoog we vliegen? Hoe weet de snelheidsmeter hoe snel we vliegen? Wat zijn de externe invloeden op het kompas? Hoe werken de verschillende gyroscopen?

Vluchtbeginselen

De belangrijkste begrippen van aerodynamica worden tot in detail besproken. We hebben reeds de werking van de stuurorganen gezien in het vak “Kennis van het vliegtuig”, maar in dit vak bekijken we hoe het vliegtuig beweegt na de input op het controleorgaan. Verder worden de verschillende vluchtregimes zoals stijg-, daal- en kruisvlucht nader bekeken.

Menselijke prestaties

Hier gaat het vooral over hoe een mens reageert op bepaalde omstandigheden die zich in vlucht kunnen voordoen. Ook verschillende menselijke beperkingen komen aan bod zoals optische illusies en G-krachten. De lesgever raakt eveneens enkele belangrijke psychologische aspecten aan.

De theorielessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13u30 tot 18u vanaf begin oktober tot begin mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. In elke les komen er twee vakken aan bod, onderbroken door 30 minuten pauze. Onze lesgevers zijn professionelen in hun vak die altijd klaarstaan voor de leerlingen. Tijdens de theorieopleiding krijgen de leerlingen ook een les over Aviation Safety en over de NZVC Operations Manual. Deze lessen zullen gegeven worden door een bevoegde ATO-lesgever. De lesgevers zullen gedurende de cursus ook af en toe een test afnemen. Zo zijn de leerlingen verplicht om de leerstof bij te houden, en kan men eventueel bijsturen waar dit nodig is.

Dankzij deze persoonlijke opvolging kunnen wij een heel mooi slaagpercentage voorleggen. Op het einde van het lessenpakket wordt er een proefexamen georganiseerd door de Noordzee Vliegclub. Voor elk vak dient men minimum 75 % te behalen. Na slagen voor dit proefexamen krijgt de leerling een schriftelijke toelating van de DTO om het theorie-examen in Brussel af te leggen. Dit gebeurt in de gebouwen van het Directoraat Generaal. Zo de leerling niet slaagt voor alle vakken (slagen is min. 75% halen) mag hij zich nog driemaal aanmelden voor herexamens voor de vakken waarin hij nog niet slaagde. Zo niet geslaagd na vier zittijden (eerst examen en drie herexamensessies) zal de leerling zich wenden tot de DTO voor verdere theorie-opleiding.

De medische controle

Om te kunnen vliegen dien je als piloot te voldoen aan bepaalde medische eisen. In tegenstelling tot bepaalde vooroordelen, hoef je als privaat piloot helemaal geen "atleet" te zijn en niet te beschikken over "perfecte ogen", een bril is bijvoorbeeld toegelaten. Vanzelfsprekend zijn er medische minima, maar de meeste personen voldoen hieraan. Het is eerder uitzonderlijk dat een kandidaat-piloot wordt uitgesloten omwille van medische redenen. Wil je leren vliegen bij de Noordzee Vliegclub en heb je twijfels over uw medische geschiktheid, dan is het aan te raden om vooraf een medische controle te laten uitvoeren.

Daarnaast, elke piloot zal afhankelijk van haar of zijn leeftijd periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan.

Samengevat:

Elke plotse en ernstige wijziging in de gezondheidstoestand van een piloot (bvb een operatie, een ernstige ziekte of het nemen van bepaalde medicatie) zal de medische geschiktheid opschorten. Een onderzoek alvorens opnieuw te vliegen zal dan noodzakelijk zijn. Bij twijfel, neem je steeds contact op met uw arts gespecialiseerd in luchtvaartgeneeskunde.

Voor je medische controle kun je terecht bij onze buren van NSAC Medical.

De praktische opleiding

Men kan de praktijkopleiding reeds starten vanaf januari, parallel met de theorielessen. Zo kan de leerling de theorie koppelen aan de praktijk. Bovendien zorgt dit voor extra motivatie om te studeren. In tegenstelling tot de theorielessen, kan men zelf kiezen wanneer de praktijklessen plaatsvinden. Onze instructeurs zijn heel flexibel en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Leren vliegen doen we in een Robin DR400/401. De Noordzee Vliegclub beschikt over twee lestoestellen zodat er steeds een toestel beschikbaar is. En ze hebben ook een zo goed als identieke cockpit, met zowel de klassieke alsook moderne vlieginstrumenten. Op deze manier is het makkelijker voor studenten om te switchen tussen beide toestellen. En verhoogt het ook de veiligheid.

De eerste fase van de opleiding houdt in dat de leerling de basisprincipes van het vliegen leert kennen. Rechtdoor vliegen, bochten nemen, klimmen en dalen. Als men dit goed onder de knie heeft, leert men opstijgen en landen. Een grote mijlpaal is de eerste solovlucht: de instructeur beslist dat de leerling klaar is om helemaal alleen een vlucht rond de luchthaven uit te voeren. Een onvergetelijk moment in de carrière van een piloot!

Nadien begint men met de navigatievluchten, de leerling onderneemt samen met de instructeur vluchten naar andere Belgische luchthavens. Ook dit zal de leerling op termijn zelf moeten kunnen. En meteen ook de volgende belangrijke mijlpaal: De eerste solo-navigatievlucht.

Op het einde van de praktijk opleiding moet de leerling een praktijkexamen afleggen met een aangestelde examinator. Men zal een normale vlucht uitvoeren waarbij de leerling moet navigeren en uitwijken naar een andere luchthaven. De leerling zal moeten tonen dat hij alle facetten van het vliegen goed beheerst. Bij het slagen voor dit examen kan de piloot zich welverdiend “Private Pilot” noemen en krijgt hij zijn PPL (Private Pilote License).


De kostprijs

De theorieopleiding kost € 1300. Dit omvat:

Het bedrag kan contant of per overschrijving betaald worden vóór het aanvangen van de lessen. 

Het volgen van de theorieopleiding houdt geen verplichting in tot het volgen van de praktijkopleiding!


De totale kostprijs van de praktijkopleiding is afhankelijk van de leercurve van de kandidaat.
De kosten bedragen € 252 per uur en bestaan uit:

De kosten verbonden aan het gebruik van de internationale luchthaven (landingstaksen) bedragen € 8,45 per landing en worden bijkomend aangerekend.

De opleidingskosten voor de praktijkopleiding bedragen minstens € 11 250 + € 780 landingstaksen. Dit bedrag kan gespreid worden over een periode van 2 jaar.

Elke lid dient jaarlijks € 500 lidgeld te betalen. Dit lidgeld dekt de exploitatiekost van de club : gebouwen, administratie, personeel ... Het lidgeld van het laatste kwartaal van het jaar van inschrijving zit reeds vervat in het inschrijvingsgeld. Piloten die meer dan 12 uur per jaar vliegen (en voor leerlingen is dat normaal zeker het geval) krijgen € 50 cashback op hun vliegrekening.

De vergunning

Voor het bekomen van een vliegvergunning dient de kandidaat-piloot:

De vliegvergunning blijft in principe levenslang geldig. Naast de vliegvergunning heb je ook een bevoegdverklaring nodig om op 1 of meerdere types toestellen te vliegen. De bevoegdverklaringen blijven 2 jaar geldig. Ze kunnen eenvoudig verlengd worden door een praktische proef af te leggen bij een interne instructeur/examinator.

Interesse of vragen?

Voor info, vragen of inschrijving voor de volgende opleiding PPL kan je mailen naar info@nzvc.be.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

De volgende opleiding PPL start op zaterdag 5 oktober 2024