Noordzee Vliegclub is een officiële ‘DTO’ wat de afkorting is van ‘Declared Training Organisation’. Kort samengevat wil dit zeggen dat wij aan de strengste voorwaarden voldoen om kandidaatpiloten op te leiden op een professionele manier. Een goede omkadering en persoonlijke opvolging zorgen ervoor dat wij een hoog slaagpercentage kunnen voorleggen.

OONZA5

Onderstaande tekst vat de opleiding tot privaat piloot voor u samen:

1. Wie kan de opleiding volgen ?
2. De theoretische opleiding
3. De praktijkopleiding
4. Initiatievluchten
5. De kostprijs van de opleiding
6. Vergunningen en vergunningsvoorwaarden

1. Wie kan de opleiding volgen ?

In principe kan iedereen leren vliegen. Het vliegen met sportvliegtuigen in België wordt gereglementeerd door verschillende wetten, koninklijke en ministeriële besluiten. De gezagvoerder van het toestel is volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze wetten terwijl het Belgisch Bestuur der Luchtvaart waakt over de correcte toepassing ervan.

Om de opleiding tot privaat piloot te starten is er geen minimumleeftijd vastgelegd. Echter moet de kandidaat wel 17 jaar zijn om het praktijkexamen te mogen afleggen. In onze rijk gevulde geschiedenis kennen wij toch enkele piloten die op hun 17e verjaardag het praktijkexamen succesvol aflegden. Over een mooi verjaardagscadeau gesproken!

Men moet niet beschikken over een diploma om te kunnen starten. Een portie gezond verstand en motivatie zijn dé pijlers tot succes. Mits degelijke opvolging van de leerstof en voorbereiding van de volgende les, is het slagen voor het theorie-examen een haalbare kaart voor iedereen.

De kandidaat moet een medisch onderzoek ondergaan bij een door het Bestuur der Luchtvaart erkende dokter. Het zicht, gehoor, evenwicht, hart en bloed zijn de belangrijkste facetten van het onderzoek. Om vele twijfels weg te nemen: Een piloot mag een bril dragen! Wij raden wel ten sterkste aan om het medisch onderzoek af te leggen alvorens met de opleiding te starten.  

2. De theoretische opleiding

De theoretische opleiding tot privaat piloot omvat in totaal 9 vakken. Hoewel de leerstof voor velen nieuw zal zijn, kan ze toch gemakkelijk aangeleerd worden. Men hoeft geen grote wiskundige te zijn, met een goede motivatie en gezond verstand kom je heel ver. Het didactisch materiaal ter beschikking in de club heeft een enorme toegevoegde waarde aan de opleiding.

1. Luchtvaartreglementering

In deze lessen bespreken we alle wetgeving in verband met het VFR-vliegen. Dit omvat onder andere de indeling van het luchtruim, de minimale vlieghoogtes, de visuele seinen die gebruikt worden, de luchtverkeersdiensten en het ontstaan van de reglementering.

2. Navigatie

Een zeer praktijkgericht vak ! Kennis van de aardbol is de eerste stap, gevolgd door de verschillende navigatiekaarten die gebruikt worden in de luchtvaart. Verder leren we de invloed van de wind berekenen, de invloed hiervan op onze vluchttijd alsook leren we alles over de radionavigatie. Kortom omvat dit vak een groot stuk van de dagelijkse vluchtvoorbereiding.

3. Meteorologie

Het goed kunnen interpreteren en evalueren van de weersomstandigheden voor en tijdens de vlucht is zeer belangrijk. We leren hoe wolken ontstaan, waarom er mist kan optreden en hoe een onweerswolk gevormd wordt. Doorheen de cursus zullen we zien welk weer we kunnen verwachten in welke omstandigheden, dit aan de hand van de analyse van verschillende weerkaarten.

4. Radiocommunicatie

We vliegen in een zeer druk luchtruim, daarom hebben we voor elke vlucht verschillende klaringen nodig. De noodzakelijke radioprocedures om met de verkeersleiding te communiceren, aan de hand van het luchtvaartalfabet, komen aan bod in deze cursus. Verder bespreken we hoe we omgaan met noodsituaties over de radio en hoe radiogolven eigenlijk ontstaan en zich voortplanten.

5. Gewichts- en prestatieberekening

Voor elke vlucht dienen we verschillende zaken te controleren aangaande de gewichtsverdeling van het vliegtuig alsook de prestaties van het toestel in verschillende weersomstandigheden. We gaan de fundamentele berekeningstechnieken met betrekking tot het uitvoeren van een vlucht aanleren. Voorbeelden hiervan zijn het opmaken van het gewichtsbestek en het berekenen van de nodige startbaanlengte.

6. Kennis van het vliegtuig

Deze lessen behandelen alle technische aspecten van een sportvliegtuig. De structuur van de vliegtuigcel, de werking van de motor en de verschillende controleorganen worden hier uitvoerig in besproken.

7. Instrumenten

In dit vak wordt uitgelegd hoe de verschillende cockpitinstrumenten precies werken. Hoe weet een hoogtemeter hoe hoog we vliegen? Hoe weet de snelheidsmeter hoe snel we vliegen? Wat zijn de externe invloeden op het kompas? Hoe werken de verschillende gyroscopen?

8. Vluchtbeginselen

De belangrijkste begrippen van aerodynamica worden tot in detail besproken. We hebben reeds de werking van de stuurorganen gezien in het vak “Kennis van het vliegtuig”, maar in dit vak bekijken we hoe het vliegtuig beweegt na de input op het controleorgaan. Verder worden de verschillende vluchtregimes zoals stijg-, daal- en kruisvlucht nader bekeken.

9. Menselijke prestaties

Hier gaat het vooral over hoe een mens reageert op bepaalde omstandigheden die zich in vlucht kunnen voordoen. Ook verschillende menselijke beperkingen komen aan bod zoals optische illusies en G-krachten. De lesgever raakt eveneens enkele belangrijke psychologische aspecten aan.


De theorielessen vinden plaats op zaterdagnamiddag van 13u30 tot 18u vanaf begin oktober tot begin mei. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. In elke les komen er twee vakken aan bod, onderbroken door 30 minuten pauze. Onze lesgevers zijn professionelen in hun vak die altijd klaarstaan voor de leerlingen. Tijdens de theorieopleiding krijgen de leerlingen ook een les over Aviation Safety en over de NZVC Operations Manual. Deze lessen zullen gegeven worden door een bevoegde ATO-lesgever. De lesgevers zullen gedurende de cursus ook af en toe een test afnemen. Zo zijn de leerlingen verplicht om de leerstof bij te houden, en kan men eventueel bijsturen waar dit nodig is.

Dankzij deze persoonlijke opvolging kunnen wij een heel mooi slaagpercentage voorleggen. Op het einde van het lessenpakket wordt er een proefexamen georganiseerd door de Noordzee Vliegclub. Voor elk vak dient men minimum 75 % te behalen. Na slagen voor dit proefexamen krijgt de leerling een schriftelijke toelating van de ATO om het theorie-examen in Brussel af te leggen. Dit gebeurt in de gebouwen van het Directoraat Generaal. Zo de leerling niet slaagt voor alle vakken (slagen is min. 75% halen) mag hij zich nog driemaal aanmelden voor herexamens voor de vakken waarin hij nog niet slaagde. Zo niet geslaagd na vier zittijden (eerst examen en drie herexamensessies) zal de leerling zich wenden tot de ATO voor verdere theorie-opleiding.

3. De praktijkopleiding

Men kan de praktijkopleiding reeds starten parallel met de theorielessen. Zo kan de leerling de theorie koppelen aan de praktijk. Bovendien zorgt dit voor extramotivatie om te studeren. In tegenstelling tot de theorielessen, kan men zelf kiezen wanneer de praktijklessen plaatsvinden. Onze instructeurs zijn heel flexibel en 7 dagen op 7 beschikbaar.

Leren vliegen doen we in een uiterst betrouwbare Sonaca 200. De Noordzee Vliegclub beschikt over twee lestoestellen.

De eerste fase van de opleiding houdt in dat de leerling de basisprincipes van het vliegen leert kennen. Rechtdoor vliegen, bochten nemen, klimmen en dalen. Als men dit goed onder de knie heeft, leert men opstijgen en landen. Een grote mijlpaal is de eerste solovlucht: de instructeur beslist dat de leerling klaar is om helemaa*l alleen een vlucht rond de luchthaven uit te voeren. Een onvergetelijk moment in de carrière van een piloot!

Nadien begint men met de navigatievluchten, de leerling onderneemt samen met de instructeur vluchten naar andere Belgische luchthavens. Ook dit zal de leerling op termijn zelf moeten kunnen: een solonavigatievlucht.

Op het einde van de praktijk opleiding moet de leerling een praktijkexamen afleggen met een aangestelde examinator. Men zal een normale vlucht uitvoeren waarbij de leerling moet navigeren en uitwijken naar een andere luchthaven. De leerling zal moeten tonen dat hij alle facetten van het vliegen goed beheerst. Bij het slagen voor dit examen kan de piloot zich welverdiend “Private Pilot” noemen.

4. Initiatievluchten

Bent U nog aan het twijfelen over de opleiding, of zou U graag in de huid kruipen van een piloot? Wij bieden een ruim assortiment aan van initiatievluchten met route en duur van de vlucht naar keuze.

Tijdens een initiatievlucht krijgt U allerhande informatie met betrekking tot de vluchtvoorbereiding: Hoe zien we onze route op de kaart? Welke obstakels bevinden zich op onze route? Welke verkeersleiding moeten we contacteren? Hoe moeten we corrigeren voor de wind? … De piloot zal U ook meenemen bij de nodige controles voor de vlucht, en zal U daarbij alle nodige informatie geven.

Tijdens de vlucht kan U zelf enkele basismaneuvers uitvoeren zoals bochten nemen, klimmen en dalen. Ook hier zal de piloot uitleg geven over de cockpitinstrumenten zoals de werking van de hoogtemeter, de snelheidsmeter, de GPS en hoe we contact hebben met de luchtverkeersleiding.

Meer informatie over onze luchtdopen en initiatievluchten kan u hier terugvinden.

5. Kostprijs van de opleiding tot privaat piloot

De theorieopleiding kost € 985. Dit omvat:
- De officiële handboeken
- Eén jaar lessen, gegeven door diverse luchtvaartprofessionals
- Het lidgeld voor jaar van inschrijving (laatste trimester).

Het bedrag kan contant of per overschrijving betaald worden vóór het aanvangen van de lessen. 

Het volgen van de theorieopleiding houdt geen verplichting in tot het volgen van de praktijkopleiding!

De totale kostprijs van de praktijkopleiding is afhankelijk van de leercurve van de kandidaat. De kosten bedragen € 219 per uur en bestaan uit:
- De huur van het vliegtuig: €2,65 per minuut motortijd (€159 per uur).
- De kosten van de instructeur: € 60 per uur

De kosten verbonden aan het gebruik van de internationale luchthaven (landingstaksen) bedragen € 7,5 per landing en worden bijkomend aangerekend.

De opleidingskosten voor de praktijkopleiding bedragen minstens €9855 + € 750 landingstaksen. Dit bedrag kan gespreid worden over een periode van 2 jaar.

Elke lid dient jaarlijks €287 lidgeld te betalen. Dit lidgeld dekt de exploitatiekost van de club : gebouwen, administratie, personeel, ... Het lidgeld van het laatste kwartaal van het jaar van inschrijving zit reeds vervat in het inschrijvingsgeld.

6. Vergunningen

Voor het bekomen van een vliegvergunning dient de kandidaat-piloot:

- Te beschikken over een medische vergunning.
- Te slagen in het theoretisch examen en het praktijkexamen.
- Te slagen in een English Language Proficiency Test.

De vliegvergunning blijft in principe levenslang geldig. Naast de vliegvergunning heeft u ook een bevoegdverklaring nodig om binnen de club op 1 of meerdere types toestellen te vliegen. De bevoegdverklaringen blijven 2 jaar geldig. Ze kunnen ondermeer eenvoudig verlengd worden door een praktische proef af te leggen bij een interne instructeur/examinator.

 7. Contacteer ons

Voor info, vragen of inschrijving voor de volgende opleiding PPL kan u e-mailen naar info@nzvc.be. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

De volgende opleiding PPL start op zaterdag 2 oktober 2021

 

Download hier onze brochure